Puchades Rodrigo


 

Per què un API?
La correcta gestió de tot el relacionat amb la seva Comunitat o la recerca d'un habitatge idoni, ja sigui en lloguer o en compra, són temes suficientment importants com per a posar-los en mans de professionals. Si vostè és o ha estat alguna vegada President de la seva Comunitat o bé en alguna ocasió ha comprat o venut un habitatge, serà plenament conscient de la complexitat que comporten la majoria de les gestions immobiliàries. Un Agent de la Propietat Immobiliària (API) disposa de coneixements jurídics, econòmics i tècnics per a portar-les a terme d'una forma professional i eficaç.

Per què nosaltres?
Com Agents de la Propietat Immobiliària podem gestionar i intervenir en operacions de compra/venda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles. Però el nostre valor afegit resideix en el fet que portem a terme el nostre treball tenint molt en compte els nostres valors fonamentals: Confiança, Proximitat i Dedicació. Això ens duu a ser eficaços a l'hora de satisfer les seves necessitats i de donar resposta a moltes de les preguntes que poden sorgir-li:

La meva Comunitat és de recent creació. Què fem davant els problemes que puguin sorgir, com per exemple, defectes en la construcció?
En primer lloc, i amb la finalitat de determinar l'abast exacte dels defectes, és vital contar amb un bon assessorament tècnic i jurídic. En segon lloc s'ha d'establir una bona comunicació amb l'empresa promotora/constructora i intentar resoldre d'una manera eficaç els problemes presentats. En el supòsit extrem d'esgotar-se la via de negociació amistosa, aquest despatx podrà facilitar-li l'assessorament necessari per a la defensa dels drets que emparen les lleis vigents.

Com aconseguir un bon preu en la venda del meu habitatge?
Ara més que mai l'elecció d'un bon professional que conegui el mercat immobiliari és vital per a obtenir, en el menor temps possible, el màxim rendiment al nostre patrimoni.

A la nostra Comunitat no tenim Estatuts o Normes de Règim Intern.
Encara que no és obligatori disposar d'ells, uns bons estatuts o normes internes, fetes a la mesura de la Comunitat, poden facilitar el bon funcionament de l'immoble i evitar debats o discussions estèrils entre els seus propietaris.

Què fem si un veí no paga les seves quotes?
El règim jurídic de la Propietat Horitzontal establix mesures concretes i eficaces per a facilitar el cobrament dels morosos. Per exemple, contempla l'aplicació d'un procediment judicial extraordinàriament breu i establiex que la sentència condemnatòria dictada només es pot recórrer si prèviament s'ha pagat o dipositat la quantitat que es deu.

Com puc trobar un proveïdor competent per a la meva Comunitat a un bon preu?
El volum d'operacions i el nombre anys que fa que treballem amb proveïdors de serveis immobiliaris, ens permeten negociar les millors condicions possibles així com assegurar-nos que el treball que es realitzarà serà plenament satisfactori per als seus interessos. Intentem que els nostres valors (Confiança, Proximitat i Dedicació) es reflecteixin en la forma de treballar dels nostres col·laboradors.


Puchades Rodrigo
CATALÀ | CASTELLANO
Notes legals
Drets reservats ©
By BASIC Estudio