Puchades Rodrigo
Pot contar amb nosaltres per a:
Una òptima valoració del seu habitatge
Una rigorosa valoració o taxació de l'habitatge és un element vital per a la presa de decisions de caràcter immobiliari. Li oferim:
· Una avaluació específica del seu habitatge.
· Una anàlisi de les diferents alternatives existents.
· Elaboració d'informes tècnics i estudis de mercat.
· Una adequació de la venda a preus de mercat actual.

Un pla efectiu per a comercialitzar el seu habitatge
· Li assessorem en la millor manera de publicitar el seu habitatge.
· Gestionem tots els passos del procés de la compra/venda.
· Li mantenim puntualment informat de l'evolució de totes les gestions.

Puchades Rodrigo
CATALÀ | CASTELLANO
Notes legals
Drets reservats ©
By BASIC Estudio